Tebstrup VVS & Blik ApS er medlem af Arbejdsgiverne

Arbejdsgiverne sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn – og får medhold – får rettet det fejlbehæftede arbejde.

Det gælder også i tilfælde, hvor den udførende virksomhed måtte være lukket eller ude af stand til at rette fejlen, idet en anden virksomhed i ordningen i dette tilfælde udfører arbejdet uden beregning for kunden.

Dækker udgifter op til 75.000 kr.

DS-garantien dækker beløb på op til 75.000 inklusiv moms. Og selv om den virksomhed du klager over for eksempel ophører, får du alligevel udbedret eventuelle fejl eller mangler op til beløbsgrænsen. Arbejdet udføres så blot af en anden virksomhed under ordningen.

Læs mere om Arbejdsgiverne her.

VÆLG DIN INSTALLATØR MED OMHU – SÅ ER DU GARANTERET MOD FEJL!

fse